Laparoskopik Kolon Cerrahisi

Yazdır

Kolon Nedir?

Kolon, sindirim sisteminin aşağı bölümü olan kalın barsaklara verilen addır. Barsaklar ; ince barsaklar , kolon (kalın barsaklar) ve kolonun son bölümü olan rektumdan oluşur. Yiyeceklerin sindirimi ağızda başlar, yemek borusu yoluyla mideye geçerek sindirimleri devam eder ve oradan da ince barsaklarda sindirimlerinin son evrelerini hemen hemen tamamlarlar. Geriye kalan artıklar kolon ve rektum yoluyla vücuttan atılırlar. Kolon ve rektum bu artıklardaki suyu emerler ve artıkları dışkılama başlayıncaya kadar depolarlar.

Laparoskopik Kolon Cerrahisi Nedir?

Karın ön duvarından açılan 4-5 küçük (en büyüğü 1 cm) delikten birine yerleştirilen teleskop ile alınan görüntü monitöre yansıtılır. Diğer deliklerden çalışma aletleri yerleştirilerek birçok iyi veya kötü huylu kalın barsak hastalığının tedavisine imkan veren bir tekniktir. Bu teknik sayesinde ,açık ameliyatla kıyaslandığında, hasta daha az ağrı duyar, daha çabuk iyileşir ve işine daha çabuk döner.

Laparoskopik Kolon Cerrahisinin Avantajları Nelerdir?

Sonuçlar ameliyatın tipine ve hastanın sağlık koşullarına göre değişmektedir. Ancak genel olarak açık ameliyata göre avantajları şöyle sıralanabilir:

 1. Ameliyat sonrası daha az ağrı olur
 2. Hastanede kalış süresi kısalır
 3. Normal beslenmeye daha kısa sürede başlanır
 4. Barsak hareketleri daha kısa sürede başlar
 5. Hasta işine daha kısa sürede döner
 6. Kozmetik sonuçları daha iyidir

HER HASTA LAPAROSKOPİK KOLON CERRAHİSİ İÇİN UYGUN MUDUR?

Laparoskopik kolon cerrahisinin birçok avantajına rağmen bazı hastalar bu girişim için uygun değildir. Buna laparoskopi konusunda deneyimli cerrah ile diğer dallardaki doktorların birlikte konsultasyonları sonucunda karar verilir.

AMELİYAT ÖNCESİ NASIL BİR HAZIRLIK GEREKİR?

Hastalığın teşhisi kolonoskopide alınan biyopsi ile konduktan sonra hangi evrede olduğunu tespit etmek için hastalığın bulunduğu bölgeye göre tomografi , MRI veya Endorektal USG yapılır. Hastanın yandaş hastalıkları, ilgili uzmanlar ile konsulte edilir.

Cerrahiye Hazırlık...

 1. Ameliyat öncesi kan tetkikleri , medikal değerlendirme , akciğer grafisi ve hastanın yaşına göre EKG tetkikleri yapılır.
 2. Cerrah ile operasyonun potansiyel risk ve faydalarını konuşulduktan sonra ameliyat öncesi hastanın imzalı onayı alınır.
 3. Hastanın sağlık durumuna göre kan veya kan ürünleri transfüzyonu gerekebilir.
 4. Ameliyattan önceki akşam veya ameliyat sabahı duş almanız önerilir.
 5. Ameliyattan önce kolon ve rektumun boş olması gerekir. Bu amaçla hastalar birkaç gün sıvı ağırlıklı lifsiz diyet alırlar. Ameliyattan önceki akşam ve sabah lavman yapılır.
 6. Ameliyattan önceki gece yarısından sonra artık hasta hiçbir şey yiyip içmemelidir. Sadece düzenli kullanmak zorunda olduğu ilaçları bir yudum suyla alabilir.
 7. Aspirin, kan sulandırıcı ilaçlar, antienflamatuar ilaçlar ve vitamin E preparatları ameliyattan 4-5 gün önce kesilmelidir.

Laparoskopik Kolon Cerrahisi Nasıl Yapılır?

Laparoskopi, karında açılan küçük bir delikten girilen, ucunda çok küçük bir kamera takılı olan teleskop vasıtasıyla karın içi organların görüntülenmesidir.

Laparoskopik kolon ameliyatı için göbek üzerinden 1 cm’lik bir delikten teleskop girilir. Bu esnada karın karbondioksit gazı ile hafifçe şişirilerek çalışma alanı kazanılır. Teleskoptaki görüntü bir kamera vasıtasıyla monitöre aktarılır. Monitör, teleskop ve kamera laparoskopiye özeldir. Karın duvarına açılan 3-4 adet diğer deliklerden de ince çalışma aletleri yerleştirilir. Bu çalışma aletleri aracılığı ile kolon çıkarılır.

HANGİ DURUMLARDA AMELİYAT LAPAROSKOPİK OLARAK TAMAMLANAMAZ?

 1. Bazı durumlarda ya hastanın laparoskopiye uygun olmadığına ameliyat öncesi karar verilir ya da ameliyat sırasında açık ameliyata dönmeye karar verilir. Bu durumlar: Aşırı şişmanlık , daha önceki ameliyatlara bağlı ileri derecede yapışıklıklar , ameliyat sırasında kanama problemi veya büyük tümörlerdir.

Cerrahın laparoskopiden açık ameliyata geçmeye karar vermesi kesinlikle bir komplikasyon değildir. Bu karar tamamen hastanın güvenliği içindir.

AMELİYAT SONRASI NELERE DİKKAT ETMELİYİM?

Ameliyattan sonra doktorunuzun önerilerine uymanız çok önemlidir. Çoğu hasta ameliyattan kısa bir süre sonra kendisini çok iyi hisseder , ancak vücudun iyileşmek için zamana ihtiyacı olduğu unutulmamalıdır.

Ameliyattan sonraki gün kasların güçsüzleşmemesi ve barsak hareketlerinin başlamasına yardımcı olması amacıyla hastalar kendilerini yormadan yürütülürler.

Ameliyat sonrası barsak hareketlerinin durumuna göre sıvı gıdadan başlayarak birkaç gün içerisinde normal gıdaya başlanır.

Birçok hasta 1-2 hafta sonra normal günlük aktivitelerine döner. Bu aktiviteler araba kullanma , merdivenleri çıkma ve seksual aktivitelerdir.

KOMPLİKASYONLAR NELERDİR?

Komplikasyonlar: Kanama, Enfeksiyon Kolon anastomozundan kaçak olması. İnce barsak, üreter ve mesane gibi komşu organların yaralanması Akciğer embolisi.

Bu komplikasyonlar erken dönemde fark edildiğinde kolaylıkla tedavi edilebilirler.

DOKTORUNUZU NE ZAMAN ARAMALISINIZ?

Doktorunuzu her zaman arayabilmelisiniz. Ancak şu durumlarda mutlaka aramalısınız:

 1. Yüksek ateş (38 C ve üzeri)
 2. Makattan aşırı kanama (Ameliyat sonrası ilk dışkılamalarda az miktarda kanama olması normaldir.)
 3. Artan karın şişliği
 4. İlaçlarla geçmeyen ağrı
 5. İnatçı bulantı ve kusmalar
 6. Üşüme ve titreme
 7. İnatçı öksürük veya nefes darlığı
 8. İnsizyonda kızarıklık , şişlik veya akıntı olması

İletişim

Surgimed Clinic
Hakkı Yeten Cad. Aşçıoğlu Plaza
Kat:1 No:3
Fulya - İstanbul - Türkiye
Telefon1:
0212 231 80 71
Telefon2: 0212 232 06 71
info [@] surgimedclinic.com